Voor het Begijnhof ontwikkelden we samen met Impulsar een website die bestaat uit twee deelmenu’s: een voor de begijnhofkapel en een voor de sacramentijnen